NEW

     IAS-Oline-S1用于各种流动性非透明样品的在线检测分析,在粮食收储品质检测、饲料原料进厂品质检测出、白酒酒醅品质检测、食品品质在线检测、烟草品质在线等领域具有测量速度快、稳定性好的特点。

模型应用:一体化平台,支持多种预处理算法和PLS算法


应用:固体产品生产在线检测

系统内部采用恒温型近红外光谱采集系统及自动参比系统;
支持多种工业接口,支持远程维护;多种安装方式,灵活方便
产品简介
模型及检测项目
仪器特性

IAS-Online-S1 在线式近红外光谱分析仪

service@china-ias.com
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
座机号码:0510-81002996
联系电话:188 0059 1925
江苏省无锡市珠江路52号综合大楼
@2020  无锡迅杰光远科技有限公司